K.P.K. Sp. z o.o. w związku z licznymi skargami mieszkańców na anomalie w dostawie wody, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych, prosi mieszkańców gminy Krokowa o racjonalne wykorzystanie wody uzdatnionej w okresie panujących upałów.

Prosimy o niewykorzystywanie wody bieżącej dla celów inne niż bytowe, tj.: podlewanie trawników, ogródków, uzupełnianie oczek wodnych, napełnianie basenów, i.t.p. w godzinach od 6:00 do 22:00.

Racjonalny i przemyślany pobór wody z sieci wodociągowej o który prosi zarząd K.P.K. Sp. z o.o.  zapewni wszystkim odbiorcom gminy Krokowa stałą dostawę wody o wyśmienitej jakości, stałym ciśnieniu i zniwelowaniu braków w jej dostawie.  

Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do obecnych warunków.