Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Żarnowcu ogłasza z dniem 05.06.2018r. II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż koparko-ładowarki CASE zgodnie z ogłoszeniem. Oferty przetargowe należy doręczyć do dnia 19.06.2018r. do godz. 10.00 do siedziby Spółki.

 

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy sprzedaży

 

Protokół z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty